ข่าวสารที่น่าสนใจ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สแกน อินเตอร์ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกด้าน และในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำ
เรามุ่งทำงานเพื่อมร้างคุณค่าร่วมให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมโดยรวม
โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง
โครงการ "SCN ส่งตัวแทนร่วมเสวนา “เส้นทางสายอาชีพ”"
โครงการ "SCN ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ ปีที่ 5"
โครงการ"SCN ถวายโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่"